ข่าวออกอากาศวันที่ ๕ มี.ค.๕๕
รบ.-วัดสระเกศเปิดงานวันมาฆบูชา ฉลองพุทธชยันตีเชิญชวนสาธุชนร่วมสวดคาถาโอวาทปาติโมกข์
             เมื่อวานนี้ (5 มี.ค.) ที่วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร รัฐบาลโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมแห่งสถาบัน ชาติ พระศาสนาและพระมหากษัตริย์ เปิดงานมาฆบูชา ระหว่างวันที่ 5-7 มี.ค. เพื่อเฉลิมฉลองพุทธชยันตี 2600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า โดยมีกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาและคุณธรรมจริยธรรมของเยาวชนและพุทธศาสนิกชนมากมาย โดย
สมเด็จพระพุฒาจารย์ ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช กล่าวสัมโมทนียกถาว่า วันมาฆบูชา ปีนี้ตรงกับการเฉลิมฉลองพุทธยันตี 2600 ปี แห่งการตรัสรู้ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า วัดสระเกศ จึงจัดงานยิ่งใหญ่กว่าทุกปี ขอเชิญพุทธนิกชนร่วมทำบุญตักบาตร ฟังพระธรรมเทศนา สักการะพระบรมสารีริกธาตุ ฟังการบรรยายธรรมะ เขียนโปสการ์ด และเวียนเทียนถวายเป็นพุทธบูชาขึ้นสู่บรมบรรพต (ภูเขาทอง) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้พระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง   
            นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า รัฐบาลตระหนักถึงความสำคัญในการเฉลิมฉลองพุทธชยันตี 2600 ปี โดยให้ พศ. และทางวัดต่างๆ ร่วมจัดกิจกรรมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา คือ วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา และวันอาสาฬหบูชา ให้น้อมนำคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาเป็นหลักในการดำเนินชีวิติ อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันจะพบเห็นเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนามากขึ้น
สำหรับงบประมาณขณะนี้รัฐบาลอยู่ระหว่างการตั้งคณะกรรมการว่าจะใช้งบประมาณในการจัดงานเท่าไหร่ อย่างไรก็ตาม อยากให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมด้วยโดยไม่ต้องรอรัฐบาลเพียงอย่างเดียว 
        นายนพรัตน์ เบญจวัฒนนันท์ ผอ.พศ.กล่าวว่า วันมาฆบูชาปีนี้ นอกจากเป็นวันสำคัญทางศาสนาที่ยึดถือปฏิบัติกันมาทุกปี ยังเป็นวันสำคัญที่พุทธศาสนิกชนจะได้ร่วมเฉลิมฉลองครบรอบ 2600 ปี ขอให้พุทธศาสนิกชนได้ยึดหลักคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยการทำความดี ละเว้นความชั่ว ทำจิตใจให้บริสุทธิ์ อันเป็นแนวการประพฤติปฏิบัติที่สืบต่อกันมาถึงปัจจุบัน 
ด้านพระวิจิตรธรรมาภรณ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระเกศ กล่าวเสริมว่า ปีนี้เรามีแผนจัดงานในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ทั้งวันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา และวันอาสาฬหบูชาอย่างยิ่งใหญ่กว่าทุกปี สำหรับวันมาฆบูชาปีนี้ ที่วัดสระเกศจะมีการสวดคาถาโอวาทปาติโมกข์ในตอนเย็น ทั้งนี้ ได้ศึกษาจากพระไตรปิฎกแล้วจำลองเหตุการณ์ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงในวันนั้น มาให้พุทธศาสนิกชนได้รับทราบ และจะมีการมอบรางวัลต้นธารศิลป์ ให้นายพีระพงษ์ ขุนจิตต์ จิตรกรเจ้าของผลงานเขียนภาพส่งเสริมด้านพระพุทธศาสนาด้วย
Thairadiofm1063
รายการย้อนหลัง
Thairadiofm1063